شرایط استفاده

۱. عکسسکسی یک سایت بزرگسال است. برای استفاده از این سایت باید به سن قانونی رسیده باشید

۲. گذاشتن هر گونه عکس کودکان اکیدا ممنوع است و باعث حذف فوری شما می شود

۳. گذاشتن عکس خصوصی دیگران ممنوع است

۴.توهین به دیگر کاربران ممنوع است

۵. اسپم (پست های بی معنی یا آگهی شخصی) ممنوع است

۶. کاربرانی که از قوانین بالا تخلف کنند هر آن ممکن است حذف شوند